Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց, Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, Բարեկամության փ. 2-րդ անցուղի թիվ 2 23/1 Վեբ կայք` http://akunqg.schoolsite.am Էլ. փոստ` akunq@schools.am Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ -ում առկա է ֆիզկուլտուրա /6 դասաժամ/ և ռուսաց լեզու /11 դասաժամ/ առարկաների ուսուցչի թափուր տեղ: Նշված առարկաների դասաժամի թափուր տեղի համար հայտարարել մրցույթ: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում` 1. դիմում Ձև 1 2. Բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ /դիմում/ 3. անձնագիր 4. աշխատանքային գրքույկ 5. մեկ լուսանկար` 3*4 չափսի 6. այլ պետություների քաղաքացիները` ՀՀ աշխատելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ. 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ. 9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր /դրանց առկայության դեպքում/. 10. որակավորման տարրակարգ / առկայության դեպքում/: Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ընդունումը 2021թ. սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ: Մրցույթի օր նշանակել 2021թ. հոկտեմբերի 5-ին ժամը 1300-ին: Հեռ. 077-87-86-41 «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ Տնօրեն` Լ.Ավագյան

16 Սեպտեմբերի, 2021

Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց, Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, Բարեկամության փ. 2-րդ անցուղի թիվ 2 23/1 Վեբ կայք` http://akunqg.schoolsite.am Էլ. փոստ` akunq@schools.am Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ: